JK Quilts Calendar http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/modules/events.htm?rssfeed=1 Sun, 20 Jun 2021 22:28:30 +0100 FeedCreator 1.7.2 Cork Boxy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2833596 Jul. 17 Cork Boxy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2833595 Jul. 17 Cork Boxy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2833594 Jul. 17 Cork Boxy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2813374 Jul. 17 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2754285 Jul. 15 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2840617 Jul. 14 Quilting 102 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2760154 Jul. 10 Pineapple Party Skill Builder Series http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2760171 Jul. 09 Wool Applique Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2754293 Jul. 08 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2792504 Jul. 07 Trunk Show with Riley Blake Designs http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2840509 Jun. 30 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2792502 Jun. 23 Quilting 101 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2760153 Jun. 19 Graphic Jam in-shop sew day http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2760159 Jun. 18 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2754284 Jun. 17 Cutie Cube Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2778746 Jun. 12 Wool Applique Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2754292 Jun. 10 Snappy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2833590 Jun. 05 Snappy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2833589 Jun. 05 Snappy Bag Bonanza! http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2813363 Jun. 05 Pineapple Party Skill Builder Series http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2760170 Jun. 04 View entire calendar > http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?month=6&year=2021