JK Quilts Calendar http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/modules/events.htm?rssfeed=1 Fri, 30 Oct 2020 13:40:25 +0100 FeedCreator 1.7.2 Crazy Curves http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2641232 Nov. 21 Abstractions: Foundation Paper Piecing http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607157 Nov. 21 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607150 Nov. 19 Ornament Extravaganza http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2632035 Nov. 17 Ornament Extravaganza http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607160 Nov. 17 Lucky Charm Pillow Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2622783 Nov. 14 Fall Retreat 2020 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2407873 Nov. 07 Fall Retreat 2020 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2407872 Nov. 06 Fall Retreat 2020 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2407871 Nov. 05 Fall Retreat 2020 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2407870 Nov. 04 Cutie Cube Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2596933 Oct. 24 Ornament Extravaganza http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2632034 Oct. 20 Ornament Extravaganza http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607159 Oct. 20 Clover Quilt Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607158 Oct. 17 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607149 Oct. 15 Wool Applique Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2280908 Oct. 08 Quilting 102 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2554788 Oct. 03 View entire calendar > http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?month=10&year=2020