JK Quilts Calendar http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/modules/events.htm?rssfeed=1 Mon, 18 Jan 2021 22:53:50 +0100 FeedCreator 1.7.2 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2689266 Feb. 26 Cutie Cube Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2701807 Feb. 20 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607153 Feb. 18 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2689265 Feb. 12 Wool Applique Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2717751 Feb. 11 Featherweight Spa Day http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2689276 Feb. 03 Lori Holt Applique Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2664112 Jan. 30 Poppins Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2689264 Jan. 29 Quilting 102 http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2631944 Jan. 23 Stitch Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2607152 Jan. 21 Featherweight Maintenance Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2689275 Jan. 20 Cutie Cube Bag Class http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2677757 Jan. 16 Wool Applique Club http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?eventId=2717750 Jan. 14 View entire calendar > http://www.jkquilts.comhttps://www.jkquilts.com/module/events.htm?month=1&year=2021